FANDOM


Indefennin kieli

Oma nimi indefennii eungil
Tiedot
Alue Karibia
Virallinen kieli Ahua
Puhujia n. 330 000
Sija TBA
Kirjaimisto latinalainen
Kielenhuolto Lingue Domesticae
YST 2 -koodi IFE
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta ?
Kieliryhmä ?

Indefennin kieli[1] (ife. indefennii eungil, eng. Indefennic) eli indefenni on Ahuassa puhuttava kieli. Äidinkielenään sitä puhuu n. 330 000 ihmistä.

Indefenni on erittäin tunnettu sen yksinkertaisuudesta ja helppoudesta.

Äänneoppi Muokkaa

Kirjain Nimi Lausuminen Äänne
Aa aa [a] ɑ
Bb bee [be:] b
Cc cee [se:] k, s, tʃ
Dd dee [de:] d
Ee ee [e:] ə, e
Ff ef [ef] f
Gg gee [ge:] g
Hh hoo [ho:] h
Ii ii [i:] i
Jj jii [dʒi] dʒ, j
Kk koo [ko:] k
Ll el [el] l
Mm em [em] m
Nn en [en] n
Oo oo [oo] o
Pp pee [pe:] p
Rr er [er] r
Ss es [es] s
Tt tee [te:] t
Uu uu [u:] u
Vv vee [ve:] v
Ww alput vee [ɑlputve:] w
Xx eks [eks] ks
Yy jee [je:] j
Zz zet [zet] z

Moni indefennin sanoista lausutaan suomen tapaan täsmälleen kuten ne kirjotetaan. Täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota muutamiin harvoihin poikkeuksiin tästä säännöstä. Ahualaiset ja muut indefenniä puhuvat kuitenkin hyvin todennäköisesti ymmärtävät, vaikka lausuisit sanan jossain kohti hiukan väärin.

Indefennin kielessä on paljon pitkiä vokaaleja ja kaksoiskonsonantteja kuten suomenkin kielessä. Kaksoiskonsonantti saatetaan joillain murrealueilla lausua vain lyhyenä, mutta aspiroituneena konsonanttiäänteenä.

Kielioppi Muokkaa

Substantiivit Muokkaa

Substantiivit taipuvat neljässä sijamuodossa ja jokaisella sijamuodolla on yksikkö- ja monikkomuodot. Suomeen verrattuna järjestelmä on huomattavasti yksinkertaisempi, sillä sijamuotoja on paljon vähemmän ja sanoja ei taivuteta lähes lainkaan sijapäätteitä lisättäessä. Monikossa yksikkömuotoisen sanan perään lisätään vain -t tai -it. Indefennissä ei ole substantiiveilla artikkeleita.

Substantiivien taivutus Muokkaa

sijamuoto yksikkö monikko suomeksi
nominatiivi iraas iraasit saari – saaret
genetiivi iraasin iraasint saaren – saarien
datiivi iraasa iraasat saarta – saaria
lokatiivi iraasel iraaselt saarella/saaressa – saarilla/saarissa

(saarelta, saarelle/saaresta, saareen – saarilta, saarille/saarista, saariin)

Adjektiivit ja adverbit Muokkaa

Adjektiivien vertailumuotoja ovat komparatiivi es- ja superlatiivi nee-. Esimerkiksi sinwak – essinwak neesinwak ('kaunis') tai saaf – essaaf – neesaaf ('nopea'). Epäsäännöllisiä adjektiiveja ei ole, vaan kaikki taipuvat samoin. Adjektiivit taipuvat sijamuodoissa: esim. iraasin sinwakin ('kauniin saaren').

Adverbit muodostetaan lisäämällä adjektiivin perään päät -ehe. Esimerkiksi sinwak – sinwakehe ('kauniisti') ja saaf – saafehe ('nopeasti'). Adverbeistä löytyy myös yksi kielen ainoista epäsäännöllisyyksistä. Nimittäin epäsäännölliset adjektiivit, joita on muutamia. Näitä ovat esimerkiksi ehepai ('hyvin') ja ehemo ('huonosti'). Näissä adverbin pääte muuttukin etuliitteeksi.

Pronominit Muokkaa

persoona subjekti objekti possessiivi
y.1.p min mina miin
y.2.p sin sina siin
y.3.p lin lina liin
m.1.p. met meta meen
m.2.p. ket keta keen
m.3.p. het heta heen

Verbit Muokkaa

Verbien taivutus indefennissä on melko yksinkertaista. Jokaisella verbillä on vain kolme muotoa, jotka ovat preesens, imperfekti ja futuuri. Verbit eivät taivu persoonissa, joten verbit ovat jokaisessa persoonassa samassa muodossa. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua verbien epämääräisyys ja epäsäännöllisyys; lähes jokainen verbi taipuu eri tavalla. Alla esimerkkinä pari verbiä taivutettuna kaikissa aikamuodoissa

verbi preesens imperfekti futuuri
eeve ('olla') ehe evi evee
evaha ('omistaa') eva evhi hevee
arwane ('nauraa') arwa arwi arwaa

Esimerkkilauseita Muokkaa

Hee! Min'ehe Matti a min'tulwa nan Ahuasel. Ahua ehe oilvat nan Karibeesel a liin nime kahet ehe Iraasit Sinit.

Hei! Minä olen Matti ja tulen Ahualta. Ahua on valtio Karibialla ja sen toinen nimi on Siniset saaret.

Viitteet Muokkaa

  1. Kielen alkuperäinen keksijä = TaaviTurisija. Tämä on minun kehitetty versioni ko. kielestä