FANDOMEliaanisen taruston historia Muokkaa

Alun aika Muokkaa

"Ajan alussa ei ollut mitään. Pimeys peitti maailman. Pimeys, joka oli mustempi kuin yö. Tällöin Jumala loi valon pimeyteen. Valon, joka oli kirkkaampi kuin päivä ja joka loisti yli pimeyden peittäen sen kokonaan. Valosta astui seitsemän henkeä, henget kaikki sisaruksia keskenään. Näiden henkien olemuksesta muodostui maa, ilma, vedet, kasvit, eläimet, aika ja avaruus."
Alun aika (eng. The Age of Dawn) on eliaanisen mytologian mukaan ensimmäinen aikakausi, joka alkaa maailman luomisesta. Maailma syntyi Jumalan luotua valon. Valosta tuli seitsemän sisarusta, maan hengetär Sofia, ilman hengetär Lilian, kasvien hengetär Emma, ajan hengetär Olenna, veden hengetär Merea, eläinten hengetär Miranda ja avaruuden hengetär Victoria. Sisarukset yhdessä muodostivat tunnetun maailman.

Esihistoria Muokkaa

Varhaisimmat merkit ihmisasutuksesta Malakan niemimaalla ovat n. 12 000 vuoden takaa. Tuolla ajanjaksolla athai-alkuasukasheimojen elinalue levisi pohjoisesta niemimaan eteläosiin. Athait olivat maanviljelijä-keräilijöitä, jotka palvoivat metsien puita jumalinaan. Ensimmäinen muuttoaalto tapahtui n. 3000-luvulla eaa. kun idästä vaelsi satunnaisia heimoja kohti länttä. Osa heistä jäi asumaan Malakan niemimaalle ja sen ympäristöön vallaten elintilaa athai-heimoilta.

Vuoden 300 eaa. tienoilla lännemmäksi jatkaneet ihmiset palasivat takaisin ja asettuivat myös Malakalle. Paluun syytä ei tiedetä, mutta todennäköisesti joutuivat he ajetuiksi pois toisten alkuasukkaiden tieltä. Alkoi pikkuhiljaa muodostaa pieniä alkukantaisia valtioita, joiden lopulta yhdistyessä noin vuonna 60 jaa. muodostui historiallinen Davangen valtakunta. Tämä valtio oli kuitenkin erittäin hajanainen ja niin laaja, että pian sen eri alueilla alkoi näkyä selviä kulttuurieroja.

Kuninkaiden aika Muokkaa

"Kuningas antoi käskyn palvelijoilleen: "Tuokaa minulle parhaat vaatteeni, jotka vaatturini ovat koskaan tehneet ja pukekaa minut niihin."
Palvelijat hakivat vaatteet, komeaa turkkia ne olivat ja niin pehmeät, että niitä mielellään silitti. Kuningas puettiin, jonka jälkeen tämä sanoi: "Tuokaa minulle parasta ruokaa, jota kokkini ovat koskaan valmistaneet ja syöttäkää sitä minulle."
Palvelijat hakivat ruoan, paistettua lihaa ja niin mureaa, että sitä mielellään maistoi. Kuningas syötettiin, jonka jälkeen tämä sanoi: "Nyt kun olen puettu ja syötetty, ei minulta mitään puutu, viekää siis minut kansani eteen."
Palvelijat nostivat kuninkaan kantotuoliin ja lähtivät kuljettamaan häntä kohti kansalaisia. Häntä ei kuitenkaan otettu vastaan arvostettuna hallitsijana. Ei, hän oli kansalaisten silmissä ahne tyranni, se hän oli. Kuninkaalta ei puuttunut vaatteita, niitä hänellä oli paljon. Ei myöskään ruokaa, sitä riitti. Kuninkaalta puuttui kansa, joka häntä rakastaa."
Kuninkaiden aika (eng. The Age of Kings) on eliaanisen mytologian mukaan toinen aikakausi, joka pitää sisällään n. vuosien 120-1100 välisen ajan. Kuninkaiden ajalla syntyi suuria valtakuntia, joiden hallitsijoina toimivat kuninkaat.

Daevoosin kaupunki ja Thaia Muokkaa

Vuonna 125 jaa. Davangen valtakunnan hallitsija, Iwor Daevoos rakennutti Seitsemän sisaruksen lahdelle kylän, josta tuli valtakunnan hallinnollinen keskus. Daevoosiksi nimetyn kylän asukasluku kasvoi kuitenkin hitaasti, sillä monikaan ei tahtonut jättää asuinseutujaan ja eritoten elintärkeää maatilaansa maaseudulla.

Davangen valtakunta hajosi n. 250-luvulla sisäisiin kiistoihin ja kasvaneesta Daevoosista tuli tällöin vapaakaupunki. Alkoi syntyä pienempiä valtioita, joista ensimmäinen oli Malakan niemimaan eteläosiin rakenunut Thaia. Se nousikin merkittäväksi kauppakumppaniksi esimerkiksi Kortalialle. Thaia laajentui nopeasti kohti pohjoista alistaen valtaansa yhä uusia vasallivaltioita. Laajimmillaan se ulottui etelässä Jaavan saarelle ja pohjoisessa nykyisen Burman alueen keskiosiin saakka.

Thaian valtakunnan aika päättyi n. 750-luvulla jaa. kun nykyisen Pakistadin suunnalta vaeltaneet Sanait valloittivat alueen alistaen alkuperäiset asukkaat valtaansa.