FANDOM


Vanha kääpiökieli (ldw. Legraa Dwerf), eli yleisesti dwarvin kieli. On länsimaan Kääpiövuorilla ja Vihermetsässä puhuttu kieli. Virallisesti äidinkielenään sitä ei tietojen mukaan puhu enää kuin velho Theodotus Yaga, ja kieli on tuomittu kuolleeksi.

Dwarvia kirjoitetaan omalla kirjoitusjärjestelmällä, jota kutsutaan usein dwarvilaisiksi aakkosiksi tai dwarveiksi.

Äänneoppi Muokkaa

Kirjain Kirjaimen nimi Äänne Dwarvi
A adua a
A - adua
B beta b
B - beta
C zega k, (s, ts)
C - zega
D depti d
D - depti
E ege e
E - ege
F fala f
F - fala
G getta g
G - getta
H harmon h
H - harmon
I ive i
I - ive
J jerem j
J - jerem
K clauda k
K - clauda
L alle l
L - alle
M magra m
M - magra
N nada n
N - nada
O opta o
O - opta
P prada p
P - prada
Q ecada k
Q - ecada
R era r
R - era
S semda s
S - semda
T tela t
T - tela
U uda u
U - uda
V vade v
V - vade
W wede w
W - wede
X xenda ks, ts
X - xenda
Y everen i, j, y
Y - everen
Z zava z, ts
Z - zava

Kielioppi Muokkaa

Substantiivit Muokkaa

Monikon pääte on -ge. Joillakin harvoilla, mutta tärkeillä sanoilla on epäsäännöllinen monikko, kuten emperda – emperdawe, dwerf – dwerve, dmalog – dmalowe.

Genetiivin voi muodostaa kahdella tapaa. Toinen, hieman vähemmän käytetty tapa, on -za-pääte omistettavassa sanassa. Esimerkiksi fera pwerza ('vallan lähde') Toinen ja yleisempi tapa on di-genetiivi. Esimerkiksi penai di Yaga ('Yagan metsä').

Adjektiivit Muokkaa

Adjektiiveilla on kolme vertailumuotoa: positiivi, komparatiivi ja superlatiivi. Positiivi, adjektiivin perusaste, on rakenteeltaan epäsäännöllinen. Se voi olla esimerkiksi tele ('suuri') tai ayiti ('pieni'). Komparatiivi, adjektiivin voittoaste, muodostetaan lisäämällä adjektiivin perusmuodon eteen prefiksi la-. Esimerkiksi la'tele ('suurempi') tai la'ayiti ('pienempi'). Superlatiivi, adjektiivin yliaste, muodostetaan lisäämällä komparatiivimuodon perään suffiksi -de. Esim. la'tele-de ('suurin') tai la'ayiti-de ('pienin').

Pronominit Muokkaa

Dwarvin kielessä on vain kolme virallista persoonapronominia: ede ('minä'), tiwe ('sinä') ja prewe ('hän'). Persoonamuotojen monikot muodostetaan lisäämällä monikkopääte: edge ('me'), tiwge ('te') ja prewge ('he'). Yleensä monikkomuotoja pyritään välttämään, mikäli mahdollista.

Demonstratiivipronomineillakaan ei ole kuin yksikkömuodot: lea ('tämä'), ema ('tuo') ja eya ('se'). Näiden monikkomuodot lege, emage ja eyge ovat hieman yleisempiä kirjakielessä, kuin persoonapronominien monikkomuodot.

Alla vielä listattuna kaikki pronominit muotoineen:

pronomini subjekti objekti possessiivi refleksiivi
minä ede mada mae au'mae
sinä tiwe tada tuewe au'tuewe
hän prewe prada prae au'prae
tämä dero dere deras -
tuo dare dara dares -
se lea leda lau au'lea

Verbit Muokkaa